Prelucrarea datelor cu caracter confidențial și confidențialitatea acestora

Conform cerințelor (GDPR) Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date , Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și OUG 13/24.04.2012, EuroPayment Services s.r.l., în calitate de operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 5804/2007 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă acestea sunt furnizate în mod voluntar.

FlatWhite Properties S.R.L. administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați despre dumneavoastră ori despre o altă persoană.

FlatWhite Properties S.R.L. a desemnat un responsabil cu protecția datelor (“data protection officer” sau DPO).

FlatWhite Properties S.R.L. folosește datele cu caracter personal colectate, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat, configurația browserului și locația dumneavoastră, în următoarele scopuri:
– Pentru personalizarea paginilor (de exemplu pentru afișarea conținutului în limba selectată)
– Pentru a ne asigura ca pagina de web este relevanta nevoilor dumneavoastră.
– Pentru a livra servicii precum buletinele de știri, evenimentele sau produsele pe care le-ați cerut sau achiziționat.
– Pentru a ne ajuta sa cream și să publicam conținutul cel mai relevant pentru dumneavoastră.
– Pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului.
– Pentru îmbunătățirea securității accesului la serviciile oferite
– trimiterea de buletine informative periodice – cu aprobarea dumneavoastră.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: Băncile implicate în procesarea plăților online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform prevederilor Legii 677/2001, către instituțiile abilitate.

Atunci când suntem solicitați să furnizam date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

FlatWhite Properties S.R.L. nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terți.

FlatWhite Properties S.R.L. va trimite unul sau mai multe mesaje de email la adresa dumneavoastră de email mesaje de email pot conține articole / stiri, oferte și alte informații relevante cu domeniu în care activăm.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa poștală prezentată în secțiunea “ Contact ” sau prin e-mail la adresa office@flatwhite.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.